ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA
MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PRŮMYSLU, z. s.

Kontakt

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s.  (ČNS IFPI)

Slavíkova 15

120 00 Praha 2

 

Tel.: 222 769 772
ifpicr@ifpicr.cz
www.ifpicr.cz

Datová schránka – ID: vy2jahi

IČ: 00552518

DIČ:  CZ00552518

Komerční banka, Praha 1 – č.ú.: 53234011/0100

ČNS IFPI je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 911.

 

Ředitelka ČNS IFPI (Managing Director): JUDr. et MgA. Petra Žikovská (zikovska@ifpicr.cz)

 

Logo IFPI – ke stažení: Logo IFPI

iTunes Deezer Musicjet Supraphonline Spotify Clickmusic Google Play Music Youtube Pro Music